Thursday, 12 September 2013

CineFilipino Film Festival 2013 Screening Schedules 
 FEATURE FILMS:


ANG HULING CHA-CHA NI ANITA by Sigrid Andrea Bernardo

•September 18- 3:30PM @ Lucky Chinatown
•September 19- 9:30PM @ Gateway
•September 20- 12PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 1:15PM @ Resorts World MLA
•September 21- 12:30PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 3:50PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 3PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 1:40PM @ Resorts World Manila
•September 23- 7PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 1:35PM
•September 24- 12:30PM @Gateway Cineplex

 
ANG KUWENTO NI MABUTI by Mes De Guzman

•September 18- 10:45PM @ Resorts World
•September 18- 7PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 1:50PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 3PM @ Gateway Cineplex
•September 20- 1:40PM @ Resorts World MLA
•September 21- 1:40PM @ Resorts World MLA
•September 21- 7PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 1:50PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 9:30PM @ Gateway Cineplex
•September 23- 12:40PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 3:00PM @ Gateway Cineplex

 
ANG TURKEY MAN AY PABO RIN by Randolph Longjas

•September 18- 1:50PM @ Lucky Chinatown
•September 19- 6:15PM @ Resorts World MLA
•September 19- 3PM @ Gateway Cineplex
•September 20- 1:50PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 11:30PM @ Resorts World
•September 21- 9:30PM @ Gateway Cineplex
•September 22- 3:30PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 7PM @ EDSA Shangri-La
•September 23- 8:10PM @ Resorts World
•September 24- 3:50PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 9:30PM @ Gateway Cineplex

 
BINGOLERAS by Ron Bryant

•September 18- 12PM @ Lucky Chinatown
•September 18- 8:45PM @ Resorts World
•September 19- 7PM @ Gateway Cineplex
•September 20- 10:15PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 10:15PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 3PM @ Gateway Cineplex
•September 22- 12:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 11:25AM @ Resorts World
•September 23- 12:30PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 12PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 4:35PM Resorts World Manila

 
MGA ALAALA NG TAG-ULAN by Ato Bautista

•September 18- 3PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 3:50PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 11:30AM @ Resorts World Manila
•September 20- 7PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 12:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 21- 1:50PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 12:30PM @ Gateway Cineplex
•September 22- 1:20PM @ Resorts World Manila
•September 23- 3PM @ Gateway Cineplex
•September 23- 6:15PM @ Resorts World Manila
•September 24- 7PM @ Gateway Cineplex

 
PUTI by Mike Alcazaren

•September 18- 12:30PM @ Gateway
•September 18- 6:15PM @ Resorts World MLA
•September 19- 12PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 11:25AM @ Resorts World Manila
•September 20- 9:30PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 12PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 9:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 3PM @ Gateway Cineplex
•September 22- 11:30AM @ Resorts World Manila
•September 23- 9:30PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 6:15PM @ Resorts World Manila

 
THE GUERRILLA IS A POET by Sari and Kiri Dalena

•September 18- 9:30PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 10:15AM @ Lucky Chinatown
•September 19- 10:15PM @ Resorts World
•September 20- 12:30PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 1:05PM @ Resorts World Manila
•September 21- 3PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 12PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 7PM @ Gateway Cineplex
•September 23- 4PM @ Lucky Chinatown
•September 23- 10:10PM @ Resorts World Manila
•September 24- 12:40PM @ Lucky Chinatown

 
THE MUSES by Janice Perez

•September 18- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 19- 12:30PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 8:30PM @ Resorts World
•September 20- 3:30PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 11:25AM @ Resorts World Manila
•September 21- 7PM @ Gateway Cineplex
•September 22- 10:15AM @ Lucky Chinatown
•September 22- 9:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 23- 12PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 8:30PM @ Resorts World Manila

 
SHORT FILMS:


ALKANSIYA by Joan Cajes

•September 18- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 19- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 19- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 20- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 22-12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 23- 4:35PM @ Resorts World
•September 23- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 12PM Lucky Chinatown Mall

KATHANG ISIP by Jops Madarang

•September 18- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 20- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 11:10AM @ Resorts World
•September 22- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 23- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 23- 1:45PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 2:05PM @ Resorts World

LAST CALL by Khalil Bañares

•September 18- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 19- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 19- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 20- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 22-12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 23- 4:35PM @ Resorts World
•September 23- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 12PM Lucky Chinatown Mall

LOGARITMO by Kim Ocariza

•September 18- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 20- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 11:10AM @ Resorts World
•September 22- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 23- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 23- 1:45PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 2:05PM @ Resorts World

LIGAW by Pam Reyes

•September 18- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 20- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 11:10AM @ Resorts World
•September 22- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 23- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 23- 1:45PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 2:05PM @ Resorts World

MABUHAY ANG PILIPINAS by Bor Ocampo

•September 18- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 19- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 19- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 20- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 22-12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 23- 4:35PM @ Resorts World
•September 23- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 12PM @ Lucky Chinatown

ONANG by JE Tiglao

•September 18- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 19- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 19- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 20- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 22-12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 23- 4:35PM @ Resorts World
•September 23- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 12PM @ Lucky Chinatown

PRINCESS URDUJA by Tiffanie Ang
•September 18- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 20- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 11:10AM @ Resorts World
•September 22- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 23- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 23- 1:45PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 2:05PM @ Resorts World

SANGANDAAN by Jose Ibarra Guballa and Benjo Ferrer


•September 18- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 19- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 19- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 20- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 11:10AM @ Resorts World
•September 21- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 22-12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 22- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 23- 4:35PM @ Resorts World
•September 23- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 24- 12PM @ Lucky Chinatown

WORLD IPIS by Kristin Barrameda and Joana Ubaldo
•September 18- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 19- 4:35PM @ Resorts World MLA
•September 20- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 20- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 21- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 21- 5:30PM @ EDSA Shangri-La
•September 22- 11:10AM @ Resorts World
•September 22- 5:30PM @ Gateway Cineplex
•September 23- 12:10PM @ Lucky Chinatown
•September 23- 1:45PM @ Lucky Chinatown
•September 24- 2:05PM @ Resorts World

No comments:

Post a Comment